BEMONSTERING

Wanneer het over lasers en oppervlakken gaat, rijzen vaak veel vragen:
wij beantwoorden ze graag.

  • Haalbaarheidsstudie
  • Geschiktheidstest voor het materiaal
  • Effecten van de laser op het materiaal
  • Grondigheid van de laser - residu-vrije reiniging en verfverwijdering
  • Verwerkingssnelheden

Wij bieden een breed scala aan opties voor monsterverwerking. Met verschillende lasers en de beschikbare apparatuur in ons testcentrum en toepassingslaboratorium kunnen wij de effecten op de oppervlakken van uw componenten testen.

Met de eerste resultaten kunnen we al een tendens bepalen of de laser geschikt is als alternatieve methode. Daarna kunnen wij verdere optimalisaties uitvoeren, tot en met monsterverwerking onder serieomstandigheden.

Een test met mobiele systemen op uw locatie is ook mogelijk.

Stuur ons gewoon een monster met een korte beschrijving van het gewenste verwerkingsdoel. Of bel ons en wij maken graag een afspraak met u voor de verwerking van monsters!

Heeft u vragen?

Kontaktieren Sie uns über das Kontaktformular, oder rufen Sie uns direkt an.

Unsere Cookies

Diese Website verwendet Cookies. Einige sind notwendig für die Funktionsfähigkeit der Website, andere dienen statistischen oder Marketingzwecken. Mit der Auswahl "Nur essentielle Cookies akzeptieren" werden keine Cookies gesetzt, die nicht für den Betrieb der Seite notwendig sind.

ImpressumDatenschutz
Notwendige Cookies
Diese Technologien sind erforderlich, um die Kernfunktionalität der Website zu aktivieren. 
Cookie-Einstellungen
Marketing Cookies
Diese Technologien werden von Werbetreibenden verwendet, um Anzeigen zu schalten, die für Ihre Interessen relevant sind.
Cookie-Einstellungen
Alle akzeptierenSpeichernAblehnen